Druivenvergiftiging van honden

Druiven zijn giftig voor honden, de dieren overlijden aan nierbeschadiging. Het vergiftigingsmechanisme is onduidelijk. Er zijn stellingen over tannine, verontreiniging met mycotoxinen, pesticiden en zware metalen, suikerovermaat of inname van teveel vitamine D. De hoeveelheid die leidt tot vergiftiging is ook onbekend. Het bleek tijdens een groot onderzoek dat de opgenomen dosis van belang was, maar toch had je ook honden die wel een kilo konden hebben, terwijl andere honden na een handjevol dood gingen. Het leek erop dat het dosisprincipe vooral gold voor de gedroogde vruchten. Het ziekteverloop wordt in hoge mate bepaald door snelle reactie na inname: het maagdarmkanaal moet zo snel mogelijk schoon. Dit kan bereikt worden door toedienen van braakmiddelen en het herhaaldelijk toedienen van actieve kool (Norit® bijvoorbeeld). Bovendien is een agressieve intraveneuze vloeistoftherapie (via het bloedvat) aanbevolen om de nierfunctie gaande te houden.

De Boog 74
1741 MT Schagen
T:  0224 - 218 997
E: info@dkzuiderkaag.nl

 

Spoedgevallen buiten openingstijden:
Stad & Land Dierenklinieken Alkmaar
Vondelstaete 500
1814 MH Alkmaar
T: 072-5112133

 

 

Algemene Voorwaarden KNMvD

AVG Verklaring

Privacyverklaring