CASTRATIE VAN HET KONIJN

CASTRATIE VAN HET MANNETJESKONIJN


Redenen voor castratie
1. Een dominant konijn dat agressief is naar een ander konijn of de eigenaar.
2. Een konijn dat gaat sproeien in huis.
3. Uw konijn mag geen vrouwtjeskonijnen meer dekken.

Welke leeftijd?
Het mannetjeskonijn, ook wel ram genoemd, kan gecastreerd worden zodra de testikels ingedaald zijn. Dit is meestal op de leeftijd van drie maanden. Over het algemeen zijn de balletjes nog heel klein en wachten de meeste mensen tot ze vier tot vijf maanden oud zijn.
Oudere dieren kunnen ook nog gecastreerd worden, maar na de leeftijd van zes jaar is het narcoserisico wel groter dan wanneer ze jonger zijn.

Voorbereiding thuis
Het is belangrijk dat u, voordat u belt om een afspraak te maken voor castratie, uw konijn eerst goed nakijkt en op de volgende dingen let.
Heeft hij mooie ronde keutels, een schoon neusje, schone oogjes, eet hij goed, plakt er geen poep aan zijn kontje? Is dit niet allemaal in orde, dan kan dat erop wijzen dat uw konijn ziek is en dat levert een extra narcoserisico op.
Sowieso worden alle konijnen die bij ons worden aangeboden voor castratie eerst ook door ons nog nagekeken om het narcoserisico zo klein mogelijk te houden.

Afspraken maken voor castratie kan van maandag tot en met vrijdag in het ochtendprogramma.
U kunt uw konijn dan ’s morgens tussen 08.00 en 09.00 uur brengen. Indien die tijd voor u niet mogelijk is, kunt u in overleg met een van onze assistentes een andere tijd afspreken.
We willen graag dat u uw konijn brengt in een kattenmandje, gewoon op een handdoekje. Niet in zijn eigen kooi met allemaal stro en hooi. Dit met het oog op de operatiewond en de ruimte die zo’n kooi in beslag neemt.

Een veel voorkomend misverstand is dat het konijn vóόr de operatie niet zou mogen eten.  Dit is niet juist!  Ze móeten juist eten voor de operatie.
De redenen daarvoor zijn, ten eerste dat konijnen niet kunnen braken en ten tweede blijft zo hun maag-darmstelsel op gang. Iets wat van levensbelang is voor konijnen. Gewoon lekker laten eten dus.

Eventueel kunt u uw konijn al een week van tevoren Bach Rescue Remedy druppels door het drinkwater gaan geven. Konijnen zijn nogal snel gestrest en dit middel zorgt ervoor dat ze wat rustiger worden.

U moet de kooi waar uw konijn bij thuiskomst weer ingaat, goed schoonmaken en er geen stro in leggen. Een plukje hooi, water en een etensbak en als bodembedekking een handdoek. Dit hoeft maar één dag want de sneetjes in de balzakken zijn dezelfde avond al gesloten.

Bij de kliniek
Als u uw konijn komt brengen wordt bij de balie uw telefoonnummer nog even gecontroleerd. We geven namelijk een belletje als uw konijn weer lekker naar huis mag. Dit is meestal dezelfde ochtend/middag.

Achter de schermen
Zodra we uw konijn in de kliniek hebben wordt hij gewogen, worden de balletjes gecheckt en vindt een algemeen onderzoek plaats. Daarna wordt hij even rustig weggezet in de opname.
We maken namelijk ondertussen de operatiekamer in orde voor de castratie, de injecties die hij voor de operatie uit krijgt, het kooitje waarin hij gaat bijkomen, enzovoorts.

Aan de hand van het gewicht van uw konijn krijgt hij drie injecties vóór de operatie, namelijk: Baytril® ( een antibiotica ), Rimadyl® ( een pijnstiller/ontstekingsremmer en Temgesic® ( een morfinepreparaat, onderdeel van de narcose).
Deze drie injecties laten we een half uur inwerken en dan krijgt uw konijn een kapje op zijn neus. Door middel van gasnarcose ( isofluraan ) en zuurstof wordt hij onder narcose gebracht.
Zijn balletjes worden van haar ontdaan door middel van plukken. We scheren expres niet in dit gebied omdat het huidje daar erg teer is en kans op beschadiging groot.  Dan wassen we de balletjes met speciale zeep en daarna met sterilium. De zeep is om het ergste vuil te verwijderen en de tweede vloeistof is om het gebied steriel te maken. Dan leggen we nog een gaasje om de balletjes heen voor de pluizige haren rondom. Dit gaasje noemen we een jasje.

Daarna wordt hij naar de operatiekamer gebracht waar hij op een verwarmde operatietafel komt te liggen. Konijnen en knaagdieren koelen altijd snel af dus vandaar dat ze lekker warm gelegd worden.

De castratie
De operatie zelf gaat vrij snel. Er zijn altijd een chirurg, een operatieassistente en een anesthesist bij betrokken. Dit werkt veilig, snel en effectief. In iedere balzak wordt een snede gemaakt. De bal wordt naar buiten toe getrokken en met tangetjes door de assistente vastgehouden. De zaadleider en het bloedvat worden afgebonden. Vervolgens wordt er boven de afbindknoop geknipt zodat de bal los is. Het afgebonden strengetje gaat weer terug in de balzak en als laatste wordt er een verzachtende zalf in de balzak gedaan. Deze zalf is Caf® zalf en het kan geen kwaad als uw konijn daar wat van oplikt.
Het klinkt heel eenvoudig zo’n castratie van een konijn maar het vereist deskundigheid en kennis van zaken om deze operatie tot een goed einde te brengen.

Na de operatie
Uw konijn wordt vervolgens weer naar de voorbereiding gebracht waar het gekamd wordt en getemperatuurd. Als de temperatuur te laag is dan wordt hij op een snuggle gelegd. Snuggles zijn ronde schijven die je in de magnetron kunt verwarmen. De normale temperatuur van een konijn ligt tussen  38.0 en 39.5 ºC.
Indien uw konijn weer helemaal op temperatuur en goed bij is, wordt u gebeld om hem weer op te komen halen.

Nazorg
Bij het ophalen vertellen wij ook nog dat uw konijn thuis meteen weer lekker mag eten en drinken en in een kooi gezet moet worden waar geen stro als bodembedekking in ligt maar een handdoek. Mocht u nog een ongecastreerd vrouwtjeskonijn thuis hebben rondlopen dan mag uw ram er zes weken niet bij. Er blijft altijd wat restzaad over en de ram kan dan alsnog de voedster dekken.
Als uw konijn in een buitenhok zit dan wordt, afhankelijk van het jaargetijde waarin u uw konijn aanbiedt voor castratie, geadviseerd om hem de eerste dag/nacht na de ingreep binnen te houden. Bij mooi weer mag hij de volgende dag gewoon weer lekker naar buiten en bij slecht weer (koud/regen) mag hij wel weer in zijn buitenhok, maar leg dan in het beschutte deel extra veel stro neer.
Let er op dat uw konijn dezelfde dag weer gaat eten. Wij bellen iedere avonds nog over de operatiepatiënt, dus als u twijfelt over hoe uw konijn het doet thuis, laat ons dat dan weten zodat we bijtijds kunnen ingrijpen, als dat nodig mocht zijn.
Mocht u na het lezen van dit stuk nog vragen hebben over het een of ander, bel ons dan gerust.

CASTRATIE VAN HET VROUWTJESKONIJN

Redenen van castratie (in de volksmond ook wel sterilisatie genoemd)
1. Een dominant konijn dat agressief is naar een ander konijn of eigenaar.
2. Een konijn dat gaat sproeien in huis.
3. Uw konijn mag geen jonkies meer krijgen.
4. het dier is zes maanden oud en om de kans op baarmoederkanker en/of ontsteking weg te nemen wordt ze gecastreerd.

Bij het vrouwtjeskonijn, ook wel voedster genoemd,  zijn er meer redenen om haar te laten helpen. Als een voedster namelijk niet gesteriliseerd wordt op een leeftijd van zes maanden dan is de kans groot dat ze vroeg of laat baarmoederkanker krijgt, cysten aan de eierstokken, of een baarmoederontsteking.
Als je de voedster ieder jaar een nestje laat krijgen heb je dit probleem niet omdat zo de hormonale huishouding voor het dier ‘normaal’ blijft.  Dat sluit niet uit dat ze geen baarmoederontsteking kunnen krijgen of problemen met de ongeboren jongen. Het beste is dan ook uiteraard als je niet wilt fokken met de voedster, die op jonge leeftijd te laten castreren.

Welke leeftijd?
Vrouwtjes kunnen gecastreerd worden op het moment dat ze geslachtsrijp zijn en dat is op de leeftijd van vier maanden. We wachten liever tot ze zes maanden oud zijn omdat de ingreep best wel heftig is en ze dan wat meer uitgegroeid zijn en daardoor wat sterker.
Oudere dieren kunnen  ook nog gecastreerd worden, maar de leeftijd van zes jaar is het narcoserisico wel groter dan wanneer ze jonger zijn.

Voorbereiding thuis
Het is belangrijk dat u, Voordat u belt om een afspraak te maken voor castratie,  uw konijn eerst goed nakijkt en op de volgende dingen let.
Heeft zij mooie ronde keutels, een schoon neusje, schone oogjes, eet zij goed, plakt er geen poep aan haar kontje? Is dit niet allemaal in orde, dan kan dat erop wijzen dat uw konijn ziek is en dat levert een extra narcose risico op.
Sowieso worden alle konijnen die bij ons aangeboden worden voor castratie eerst ook door ons nog nagekeken om het narcoserisico zo klein mogelijk te houden.

Afspraken maken voor castratie kan van maandag tot en met vrijdag in het ochtendprogramma.
U kunt uw konijn dan ’s morgens tussen 08.00  en 09.00 uur brengen. Indien die tijd voor u niet mogelijk is, kunt in overleg met een van onze assistentes een andere tijd afspreken.
We willen graag dat u uw konijn in een kattenmandje, gewoon op een handdoekje. Niet in haar eigen kooi met allemaal stro en hooi. Dit met het oog op de operatiewond en de ruimte die zo’n kooi in beslag neemt.

Een veel voorkomend is dat het konijn vόόr de operatie niet zou mogen eten. Dit is niet juist! Ze mόeten juist eten voor de operatie.
De redenen daarvoor zijn dat, ten eerste konijnen niet kunnen braken en ten tweede blijft zo hun maag-darmstelsel op gang. Iets wat van levensbelang is voor konijnen. Gewoon lekker
laten eten dus.

Eventueel kunt u uw konijn al een week van tevoren Bach Rescue Remedy
druppels door het drinkwater gaan geven. Konijnen zijn nogal snel gestrest en dit
middel zorgt ervoor dat ze wat rustiger worden.

U moet de kooi waarin uw konijn bij thuiskomst weer ingaat, goed schoonmaken en er geen stro in leggen. Een plukje hooi, water en een etensbak en als bodembedekking een handdoek. De wond heeft tien dagen nodig om te helen maar na vijf dagen mag ze weer lekker op haar normale bodembedekking.

Bij de kliniek
Als u uw konijn komt brengen wordt bij de balie uw telefoonnummer nog even gecontroleerd. We geven namelijk een belletje
als uw konijn weer lekker naar huis mag. Dit is meestal dezelfde middag.

Achter de schermen
Zodra we uw konijn in de kliniek hebben wordt zij gewogen en wordt er nog even extra gecheckt of het inderdaad een voedster is. Het komt nogal eens voor dat de mannetjes voor vrouwtjes worden aangeboden en andersom.
Dan wordt ze algemeen onderzocht en even rustig weggezet in de opname.
We maken namelijk ondertussen de operatiekamer in orde voor castratie, de injecties die zij voor de operatie uit krijgt, het kooitje waarin zij gaat bijkomen, enzovoorts.

Aan de hand van het gewicht van uw konijn krijgt zij drie injecties vóór de operatie, namelijk: Baytril® ( een antibioticum ), Rimadyl® ( een pijnstiller/ontstekingsremmer en Temgesic®
(een morfine preparaat, onderdeel van de narcose).
Deze drie injecties laten we een half uur inwerken en dan krijgt uw konijn een narcose-injectie. Dat zijn de middelen Domitor® en Ketamine®. Er zijn richtlijnen voor de dosering van deze middelen voor konijnen en daar gaan wij nog eens ver onder zitten qua hoeveelheid. Konijnen zijn namelijk erg gevoelig voor inspuitbare narcose en ook al zijn Domitor® en Ketamine® veilige narcosepreparaten, toch zijn we er extra voorzichtig mee. Ze krijgen dus een snufje van deze middelen. De reden dat de voedster dit wel krijgt en de ram niet heeft met de aard van de operatie te maken. Bij de voedster moet je echt de buik openen en tractie geven op de banden waar de eierstokken aan vastzitten. Dit is erg pijnlijk en dus moet ze een diepere narcose krijgen dan de ram. Naast de inspuitbare narcose krijgt ze ook een kapje op haar neus met gasnarcose ( isofluraan ) en zuurstof.

Het buikje van de voedster wordt voorzichtig geschoren. De huid van een konijn is erg teer en dus wordt daar zorgvuldig mee omgesprongen. Dan wordt het operatiegebied gewassen met een speciale zeep en daarna met sterilium. De zeep is om het ergste vuil te verwijderen en de tweede vloeistof is om het gebied steriel te maken.

Daarna wordt ze naar de operatiekamer gebracht waar ze op een verwarmde operatietafel komt te liggen. Konijnen en knaagdieren koelen altijd snel af dus vandaar dat ze lekker warm gelegd worden.

De castratie
Bij de operatie zijn altijd een chirurg, een operatieassistente en een anesthesist betrokken. Dit werkt veilig, snel en effectief.
Er wordt een snede van ongeveer zes tot zeven centimeter in de buik gemaakt. Dan worden de baarmoederhoornen waaraan de eierstokken vastzitten opgezocht.  Dan wordt er met afbinddraad boven en onder de eierstok afgebonden zodat de eierstok weggeknipt kan worden. Als de baarmoeder er niet goed uitziet om wat voor reden dan ook dan wordt ook deze afgebonden en verwijderd.
De buikwand wordt eerst gesloten met atraumatisch materiaal. Dat wil zeggen dat de draad vastzit aan de naald waardoor je minder trauma toebrengt aan de weefsels. Het gebeurt met oplosbaar materiaal. Met een paar maanden is de draad opgelost. Met tien dagen zit de wond goed dicht.
De huid wordt vervolgens met knoophechtingen aan elkaar gezet. De knoopjes hebben een reden. Als je de huid doorlopend hecht, dat wil zeggen aan één stuk, en het konijn geeft een knauw dan kan de wond zo helemaal open roetsjen. Vandaar dus vele knoopjes wederom van oplosbaar materiaal.

Na de operatie
Uw konijn wordt vervolgens weer naar de voorbereiding gebracht waar het gekamd wordt en getemperatuurd. En een antiprikje krijgt. Dit middel heet Antisedan® en werkt het narcosemiddel tegen waardoor de zij weer bijkomt.
Als de temperatuur te laag is dan wordt zij op een snuggle gelegd. Snuggles zijn ronde schijven die je in de magnetron kunt verwarmen. De normale temperatuur van een konijn ligt tussen  38.0 en 39.5 ºC.

Omdat sterilisatie een wat heftigere operatie is duurt het wat langer voordat ze weer goed genoeg bij zijn en weer goed op temperatuur zijn. Ondanks de verwarmde operatietafel koelen ze toch af, ook omdat de operatie langer duurt dan die van de ram. Als ze weer op temperatuur en goed bij is, wordt u gebeld om haar weer op te komen halen.

Nazorg
Bij het ophalen vertellen wij ook nog dat uw konijn thuis meteen weer lekker mag eten en drinken en in een kooi gezet moet worden waar geen stro als bodembedekking in ligt maar een handdoek. En u moet de komende twee dagen op de tongkleur letten. Die moet mooi roze blijven. Even het bekje een beetje openen en u ziet of het tongetje bleek is of mooi roze. Er bestaat namelijk een mogelijkheid dat ze in de buik een bloeding krijgen. Het is nog nooit gebeurd maar we zeggen altijd:  het staat in de boeken beschreven dus hoort het bij het nazorgverhaal. In de buik worden namelijk bloedvaten afgebonden. Mocht u net het konijn hebben waarvan de vele knopen die gemaakt worden losschieten of allergisch zijn voor dat bepaalde hechtmateriaal, dan weet u waar u op moet letten. Nogmaals: het is bij ons nog nooit gebeurd en de kans is één op vele duizenden. Maar omdat het toch een kleine kans is zeggen we het er wel bij.

Als uw konijn in een buitenhok zit dan wordt, afhankelijk van het jaargetijde waarin u uw konijn aanbiedt voor castratie, geadviseerd om haar de eerste vijf dagen/nachten binnen te houden. Bij mooi weer mag zij na vijf dagen gewoon weer lekker naar buiten en bij slecht weer (koud/regen) mag zij na vijf dagen wel weer in haar buitenhok maar leg dan in het beschutte deel extra veel stro neer.

Let er op dat uw konijn dezelfde dag weer gaat eten. Wij bellen iedere avond nog over de operatiepatiënt, dus als u twijfelt over hoe uw konijn het thuis doet, laat ons dat dan weten zodat we bijtijds kunnen ingrijpen, als dat nodig mocht zijn.

Mocht u na het lezen van dit stuk nog vragen hebben over het een of ander, bel ons dan gerust.

De Boog 74
1741 MT Schagen
T:  0224 - 218 997
E: info@dkzuiderkaag.nl

 

Spoedgevallen buiten openingstijden:
Stad & Land Dierenklinieken Alkmaar
Vondelstaete 500
1814 MH Alkmaar
T: 072-5112133

 

 

Algemene Voorwaarden KNMvD

AVG Verklaring

Privacyverklaring