Bestraling

Voor de behandeling van een aantal vormen van kanker is net zoals bij mensen, bestraling, ook wel radiotherapie genoemd, noodzakelijk. In onze praktijk bieden wij bestraling voor zeer oppervlakkige problemen aan, wij hebben dus beperkte mogelijkheden. Voor dieptebestraling kunt u terecht in Gouda (orthovoltage) of in Utrecht (lineaire versneller); in deze beide centra kunnen alle tumoren die voor bestraling in aanmerking komen bestraald worden.


In een aantal gevallen vindt vóór de bestraling een chirurgische verwijdering van het zichtbare deel van de tumor plaats. Afhankelijk van het type kanker is vaak voorspelbaar, of blijkt uit pathologisch onderzoek van het verwijderde weefsel, dat na de chirurgie nog kwaadaardige cellen in de omgeving van het gezwel zijn achtergebleven. Deze moeten dan aanvullend worden behandeld met chemotherapie en/of bestraling. Niet iedere vorm van kanker zal even goed reageren op bestraling. Een deskundig dierenarts kan beoordelen welke tumor wel of niet gevoelig is voor bestraling.

Voor bestraling in aanmerking komende tumoren zijn onder andere:
* Mastocytomen.
* Tumoren in het kop/halsgebied, na onvolledige chirurgische verwijdering.
* Hersentumoren, eventueel in combinatie met chirurgie en/of chemotherapie.
* Sterk gelokaliseerde lymfomen en andere rondceltumoren.
* Botkanker, in combinatie met pootsparende chirurgie.
* Tumoren in de neusholte, vaak voorafgegaan door chirurgie.
* Tumoren rond de anus.
* Acanthomateuze epuliden (kwaadaardige tandvleeswoekeringen).
* Likgranulomen aan de onderpoten.
* Therapie resistente granulomateuze meningo-encephalitis.

De ontwikkelingen gaan snel, tegenwoordig kunnen we bij bepaalde patiënten ook gebruik maken van:
• lokale bestraling door het inbrengen van radioactief materiaal
• pillen die bepaalde receptoren blokkeren waardoor tumorgroei stopt
• vaccinatie.

Het voert te ver om op deze website hier uitgebreid op in te gaan. U kunt ons altijd bellen voor informatie over de nieuwste mogelijkheden.

De Boog 74
1741 MT Schagen
T:  0224 - 218 997
E: info@dkzuiderkaag.nl

 

Spoedgevallen buiten openingstijden:
Stad & Land Dierenklinieken Alkmaar
Vondelstaete 500
1814 MH Alkmaar
T: 072-5112133

 

 

Algemene Voorwaarden KNMvD

AVG Verklaring

Privacyverklaring