Behandeling van patiënt met kanker

Zodra wij een volledig beeld hebben gekregen van de tumor in het lichaam van een dier, zullen wij samen met de eigenaar de mogelijke vormen van behandeling bespreken. Chirurgie, een operatie, is nog altijd de belangrijkste behandelingsmethode binnen de kankergeneeskunde. Een vakkundig uitgevoerde chirurgische ingreep bij een gezwel dat niet is uitgezaaid, geeft de patiënt een grotere kans op genezing.


De keuze om in plaats van of samen met opereren ook andere behandelingsmethoden toe te gaan passen wordt in eerste instantie bepaald door de aard van de tumor. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een volledige chirurgische verwijdering niet mogelijk is, omdat het tumorweefsel te veel is ingegroeid in onmisbaar gezond weefsel. Of bij bepaalde vormen van kanker, zoals botkanker bij de hond, zijn voorspelbaar al uitzaaiingen aanwezig op het moment van ontdekking. In dit soort situaties kunnen behandelingen worden ingezet, die de niet-chirurgische te verwijderen kankercellen ook nog proberen te doden. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld chemotherapie of bestraling. Dit zijn vormen van behandeling die zowel schadelijk zijn voor de kankercellen als ook voor het gezonde weefsel. Echter, de kankercellen zijn gevoeliger voor deze behandelingen.

Ook na een behandeling kunnen controles door middel van röntgenfoto’s, echobeelden of een MRI-scan noodzakelijk zijn om vast te stellen of er nog tumorweefsel aanwezig is. Wanneer met dit soort onderzoeken geen tumorweefsel meer kan worden waargenomen, wil dit niet altijd zeggen dat de patiënt is genezen. Zelfs met de meest moderne onderzoekmethoden kunnen zeer kleine uitzaaiingen niet altijd zichtbaar worden gemaakt. Door de aanwezigheid van deze, voor het blote oog onzichtbare, uitzaaiingen kan het ziektebeeld plotseling een minder gunstige wending nemen. De waarneemgrens van een tumor ligt op ongeveer 1 miljard cellen. Een tumor die kleiner is, kan gewoonweg niet zichtbaar worden gemaakt.

In ons land geneest van mensen met kanker ongeveer 50%. Dit is natuurlijk wel sterk afhankelijk van de soort kanker en hoever de ziekte zich heeft uitgebreid in het lichaam van de patiënt. Wanneer we echter 20-25 jaar terugkijken was dit percentage nagenoeg gelijk. Hierin is dus geen grote vooruitgang geboekt, ondanks revolutionaire ontwikkelingen binnen de behandelingsmethoden. Het grote verschil zit in het feit dat een toenemend aantal mensen, voor wie genezing niet mogelijk is, dankzij nieuwe ontwikkelingen binnen de kankergeneeskunde wel steeds langer blijft leven. Ook diergeneeskundig zijn meer en meer dieren met kanker te genezen. In een aantal gevallen zal volledig herstel echter ook hier niet mogelijk zijn, maar kan wel door behandeling een betrekkelijk stabiele situatie ontstaan. Het dier kan dan, met behoud van een goede levenskwaliteit, vaak nog voor een langere periode deel blijven uitmaken van het gezin. Bij andere chronische aandoeningen, zoals nierziekten, hartlijden en slijtage van gewrichten, is binnen de diergeneeskunde dit uitgangspunt van behandelen allang een volledig normale manier van denken. En we mogen niet vergeten dat 1 jaar overleven bij een hond of kat, gelijk staat met ongeveer 7 mensenjaren. Bij de mens geldt dat wanneer de tumor binnen 7 jaar niet meer de kop op steekt, we zelfs spreken van een genezing.

De Boog 74
1741 MT Schagen
T:  0224 - 218 997
E: info@dkzuiderkaag.nl

 

Spoedgevallen buiten openingstijden:
Stad & Land Dierenklinieken Alkmaar
Vondelstaete 500
1814 MH Alkmaar
T: 072-5112133

 

 

Algemene Voorwaarden KNMvD

AVG Verklaring

Privacyverklaring