Diagnostiek

Het eerste wat wij doen wanneer wij een verdenking op kanker bij uw dier hebben, is de tumor typeren, dat wil zeggen: een naam aan de tumor geven. Hiervoor is het onder andere nodig om een biopsie te nemen.


Dit kan een dunne naald biopsie (DNAB) zijn, een soort omgekeerde injectie, waarbij enkele cellen uit de tumor worden gezogen en op een glaasje uitgesmeerd. Dit kan dan door een gespecialiseerde dierenarts worden bekeken (een cytoloog). Een dergelijke vorm van bioptname is absoluut niet belastend voor uw dier. Wij biopteren op deze manier ook gezwellen in de buik- of borstholte, vaak onder echobegeleiding. Tijdens het nemen van een DNAB is er geen kans dat de tumor uitzaait. Bij het nemen van grotere biopten met dikke naalden, of door middel van chirurgische verwijdering van een deel of de gehele tumor, is dit risico wel aanwezig. Soms blijkt een cytologisch onderzoek alleen niet voldoende informatie op te leveren om tot een goed behandelplan te komen. Wij moeten dan overgaan tot het nemen van een groter biopt, een zogenaamd histologisch biopt. Hierbij wordt een stuk weefsel verwijderd uit de tumor en dat wordt opgestuurd naar een deskundige, een patholoog. Het nemen van een histologisch biopt gebeurt uiteraard vrijwel altijd onder narcose. De patholoog kan aan de hand van plakjes weefsel uit het biopt vaak tot een exacte diagnose komen. Dit kan essentieel zijn, omdat sommige tumoren zeer ruim omsneden moeten worden tijdens chirurgie, aangezien je anders zeker weet dat je restanten van de tumor laat zitten.

Daarnaast is het van belang de uitbreiding van de tumor vast te stellen. Hiervoor kan bloedonderzoek nodig zijn, het maken van röntgenfoto’s, endoscopie, echo-onderzoek, CT-scan, radio-isotopen onderzoek, enzovoorts, afhankelijk van het type tumor. Naar aanleiding van de zo verkregen informatie is het mogelijk een behandelingsplan op te stellen en een uitspraak te doen over de prognose, de toekomstverwachting, van uw dier. Het is belangrijk te beseffen, dat zelfs met de meest moderne onderzoekmethoden zeer kleine uitzaaiingen niet zichtbaar kunnen worden gemaakt. Hierdoor kan het ziektebeeld van het dier, dat er aanvankelijk gunstig uit zag, plotseling een ongunstige wending nemen.

Na afronding van het volledige onderzoek zal beslist dienen te worden of een behandeling mogelijk en zinvol is.

Voorop dient altijd te staan dat de kwaliteit van het leven van het dier tijdens en na de behandeling optimaal blijft.

De Boog 74
1741 MT Schagen
T:  0224 - 218 997
E: info@dkzuiderkaag.nl

 

Spoedgevallen buiten openingstijden:
Stad & Land Dierenklinieken Alkmaar
Vondelstaete 500
1814 MH Alkmaar
T: 072-5112133

 

 

Algemene Voorwaarden KNMvD

AVG Verklaring

Privacyverklaring