Compassionate care

Heel veel dank aan mijn oncologie mentor en vriend Johan de Vos voor het schrijven van onderstaande tekst over het onderwerp waar onze dagelijkse praktijk op steunt: compassionate care. Johan schrijft onder andere: ‘Zorgverleners binnen de diergeneeskunde en de humane gezondheidszorg weten onbewust wat compassionate care is. Het was de reden voor hun beroepskeuze, een gevoel dat je meekrijgt en onderweg moet zien te behouden’………..


Dierenkliniek Zuiderkaag staat onder de bezielende leiding van Paula Hendriks. De zorg voor huisdieren is haar grootste passie. Die zorg beperkt zich niet tot de dieren zelf, zij zoekt ook het contact met hun eigenaren. Want in haar werk heeft zij ontdekt dat de meeste huisdiereigenaren, bewust of onbewust, met hun dier omgaan als met een volwaardig lid van het gezin. Daarom ziet, verzorgt en behandelt Paula in haar praktijk het dier als een eenheid met de eigenaar. In het Engels heet deze benadering Compassionate care.

Compassionate care is meer dan de toepassing van de diergeneeskunde, het is zorg die uit het hart komt. Het is begrijpen welke emoties schuil gaan achter de unieke mens/dier-relaties, waarmee de dierenarts dagelijks wordt geconfronteerd. Het is zorg op maat voor dier én mens. Een huisdier deelt niet alleen je huis en je leven, maar heeft ook een plaats in je hart. Het geeft je onvoorwaardelijke liefde. Wanneer het ziek wordt of sterft, trekt de eigenaar zich dat doorgaans veel meer aan dan hij of zij tevoren zou denken. Op die momenten biedt compassionate care de zorg en ondersteuning waaraan je als eigenaar behoefte hebt.

Compassionate care richt zich op alle onderdelen van de diergeneeskundige zorgverlening, dus ook op de palliatieve zorg. Palliatief betekent verzachtend, zonder genezing te brengen, het nog resterende deel van het leven van de ongeneeslijk zieke patiënt zo aangenaam mogelijk maken. Deze zorg is intensief, vooral als het einde nadert. Voor de mensen rondom het dier is het fijn dat zij nog iets speciaals voor hun dier kunnen doen. Het geeft hen, ook de kinderen in het gezin, de tijd om zich op het afscheid voor te bereiden. De basis van euthanasie- of stervensbegeleiding is begrip en respect voor het verdriet, dat volgt als de hechte band tussen mens en dier door sterven wordt verbroken.

De stap lijkt ineens niet meer zo groot om dit alles te vertalen naar de humane gezondheidszorg. Iedere dag kent zoveel momenten dat je vanuit je hart iets voor iemand kan betekenen. Zorgverleners binnen de diergeneeskunde en de humane gezondheidszorg weten onbewust wat compassionate care is. Het was de reden voor hun beroepskeuze, een gevoel dat je meekrijgt en onderweg moet zien te behouden. Paula Hendriks is een gedreven pleitbezorger van compassionate care binnen de zorgverlening. Zij doet dat onder andere met haar bijzondere CD Compassion. Want behalve dierenarts is Paula ook zangeres. Zij heeft haar boodschap vertaald in muziek. Want muziek is de taal van het hart, zoals het hart de bron is van compassionate care (www.compassionatecare.nl).

Johan de Vos (08 september 1953 - overleden 6 april 2017)
voorzitter van het Nederlands KankerFonds voor Dieren, NKFD (www.nkfd.nl)

 

 

De Boog 74
1741 MT Schagen
T:  0224 - 218 997
E: info@dkzuiderkaag.nl

 

Spoedgevallen buiten openingstijden:
Stad & Land Dierenklinieken Alkmaar
Vondelstaete 500
1814 MH Alkmaar
T: 072-5112133

 

 

Algemene Voorwaarden KNMvD

AVG Verklaring

Privacyverklaring