Pijnbestrijding

Wij van Dierenkliniek Zuiderkaag volgen alle ontwikkelingen op het gebied van PIJNBESTRIJDING BIJ DIEREN op de voet. Daardoor zijn wij in staat om het welzijn van een dier met pijn te verbeteren volgens de nieuwste ontwikkelingen. Wij hebben een uitgebreid PIJN PROTOCOL, dat inspeelt op alle vormen van pijn en omstandigheden waarbij pijn op kan treden. Zo moet een diertje bij het wakker worden na een operatie geen pijn voelen, dat is essentieel voor een snel herstel. Wij houden hier bij onze narcose protocollen gedegen rekening mee. Alle dieren krijgen een dubbele pijnstilling voor de operatie, zodat ze rustig en zonder pijn wakker worden en het herstel voorspoedig verloopt. Lees hieronder meer hierover.

Inleiding
Zoals iedereen kan waarnemen, verlopen de ontwikkelingen binnen de diergeneeskunde de laatste jaren stormachtig. Grote vooruitgang wordt geboekt op het gebied van diagnostiek, chirurgie en medicamenteuze behandeling. Daarnaast is er een toenemende belangstelling, zowel vanuit de diergeneeskunde als vanuit de samenleving, voor het welzijn van dieren. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in groeiende aandacht voor het probleem PIJN bij gezelschapsdieren.
Binnen de diergeneeskunde neemt pijnbestrijding een steeds belangrijker plaats in. Er is een beter inzicht in de achtergronden van pijn en een toename van het aantal veilige medicamenteuze behandelingsmogelijkheden. Hierdoor zijn er nu gelukkig verschillende methodes om dieren van hun pijn af te helpen of deze in ieder geval aanzienlijk draaglijker te maken.

Pijn lijden hoeft niet meer
Pijn hoort bij het leven. Het heeft een signaalfunctie, maar de prijs is hoog. Pijn veroorzaakt namelijk lijden en vertraagt de genezing. Vandaar dat in Dierenkliniek Zuiderkaag veel belang wordt gehecht aan een goede pijnbestrijding. Niet alleen om het herstel vlotter te laten verlopen, maar vooral ook om het dier onnodig lijden te kunnen besparen. In onze praktijk hebben we daar de aandacht, de kennis èn de middelen voor.

Alarmfunctie
Pijn ontstaat zodra ergens een weefselbeschadiging optreedt. Rond de wond of de ontsteking maakt het lichaam razendsnel chemische stoffen aan. Deze stoffen prikkelen de zenuwen, die via het ruggenmerg pijnsignalen doorgeven naar de hersenen. Wanneer daar het bericht “pijn-pijn-pijn” binnenkomt, ervaart het dier daadwerkelijk pijn.

Preventief
Acute pijn komt meestal onverwachts. Bijvoorbeeld wanneer de kat plotseling de straat oversteekt en onder een auto komt. Soms is pijn voorspelbaar, zoals bij een operatie. Voor de operatie een pijnstiller toedienen remt het ontstaan van pijn en de narcose zal minder diep behoeven te zijn.

Na de ingreep moet de pijnbestrijding worden voortgezet. Zonder pijnstilling kunnen de zenuwen op de pijnplek namelijk geprikkeld blijven en overgevoelig raken (hypersensibiliteit). Gecombineerd met een overprikkeling van het ruggenmerg is de kans groot dat de pijn chronisch wordt. De kans op chronische pijn wordt geminimaliseerd door al in een vroeg stadium met een uitgekiend pijnmanagement te beginnen. Het herstel na een operatie zal veel sneller en prettiger verlopen.

Altijd pijn
Toch is chronische pijn ook een realiteit. Huisdieren worden steeds ouder en helaas is nog niet elke ziekte te genezen. Vandaar dat ook wij in onze praktijk steeds vaker worden geconfronteerd met dieren die chronisch pijn hebben. Altijd pijn, elke dag. Dikwijls gaat het om dieren met ernstige gewrichtsaandoeningen of bepaalde vormen van kanker. Soms gaan die processen tergend langzaam. De poes, die ’s morgens steeds strammer haar mandje uit komt; de door pijn naar binnen gekeerde blik. De hond, die weet dat hij naar het park mag, maar die pas na lang aarzelen moeizaam in de auto springt. In het park heeft hij nauwelijks belangstelling voor zijn balletje. Dan weet de baas wel hoe laat het is. Niet altijd zal totale genezing haalbaar zijn.

Betere middelen
Tot voor kort was ons antwoord beperkt. Er waren wel goede pijnstillers, maar deze gaven al snel negatieve bijwerkingen, zoals maag- en darmaandoeningen (zweren, bloedingen). Tegenwoordig zijn er gelukkig ook pijnstillers, die wèl veilig zijn bij langdurig gebruik. Pijnstillers, die zonodig zonder bezwaar gedurende de rest van het leven kunnen worden toegediend. Dan is de pijn zo goed als verdwenen en de patiënt wordt weer actief, wat de lichamelijke conditie zeer positief zal beïnvloeden. Informeer hiernaar bij onze kliniek.

Daarbij mogen dieren met gewrichtsproblemen beslist niet te zwaar zijn. In goed samenspel tussen eigenaar en dierenarts kan het overgewicht worden aangepakt. De herwonnen levenslust dient in de juiste banen te worden geleid.

Welzijn bij dieren
In Nederland ziet 80% van de huisdierbezitters zijn dier als lid van het gezin. Eigenaren zijn daarom ook erg bezorgd als ze merken dat hun dier pijn heeft. De gang naar de dierenarts is dan de meest logische. Je wilt toch niet dat je dier lijdt?
Bij chronische pijn wordt vaak naar het juiste moment van euthanasie gevraagd, want niet alle kwalen zijn te genezen. Goede pijnbestrijding kan echter in veel gevallen dit moment lang uitstellen. Samen met aanvullende diergeneeskundige begeleiding kunnen dier en eigenaar nu nog jarenlang plezier aan elkaar beleven.

De Boog 74
1741 MT Schagen
T:  0224 - 218 997
E: info@dkzuiderkaag.nl

 

Spoedgevallen buiten openingstijden:
Stad & Land Dierenklinieken Alkmaar
Vondelstaete 500
1814 MH Alkmaar
T: 072-5112133

 

 

Algemene Voorwaarden KNMvD

AVG Verklaring

Privacyverklaring