Dermatologie

De dermatologie is het deelgebied dat zich bezig houdt met huidproblemen. Dit is een heel divers gebied. Het varieert van parasieten, allergieën, auto-immuunziekten tot huidkanker.

Bij het stellen van een diagnose bij huidproblemen is de anamnese van groot belang. Daarbij denken we aan antwoorden op vragen zoals: "Wanneer zijn de symptomen begonnen?" "Hoe ontwikkelen zij zich?" "Is er jeuk?" "Welke delen van het lichaam zijn aangetast?" Etc. Op basis hiervan kunnen wij beslissen welke onderzoeken verder van belang kunnen zijn.

We onderzoeken uw dier algemeen en daarna richten we ons vooral op de huid. Ook de oren worden niet vergeten, omdat deze vaak spelen in de symptomen. Vaak volgt er dan een microscopisch onderzoek. Hiervoor wordt een plukje haren verwijderd en met een scherpe lepel een afkrabsel gemaakt van de huid. Ook kan er een stukje plakband gebruikt worden om een afdrukpreparaat te maken. Dit zijn vrij simpele en non-invasieve onderzoeken die veel informatie kunnen geven. De aanwezigheid van parasieten, bacteriën, gisten en soms schimmels kunnen worden aangetoond. In een aantal gevallen worden de huid en haren ook opgestuurd naar een laboratorium, bijvoorbeeld om de aanwezigheid van een schimmel of bacterie met zekerheid aan te tonen of uit te sluiten.

In een aantal gevallen is het niet mogelijk om op grond van bovenstaande onderzoeksmethodes een diagnose te stellen. Dan is verder onderzoek noodzakelijk. Biopten nemen en opsturen naar een patholoog kan dan meer informatie geven. Hierbij worden onder verdoving met een soort stansje volledige stukjes huid verwijderd. Deze worden vervolgens opgestuurd naar de patholoog die de uitslag dan weer naar ons toe mailt.

Veel huidproblemen zijn chronisch van aard en soms niet te genezen. Vooral allergische problemen kunnen heel frustrerend zijn. Het is vaak een enorme zoektocht om de oorzaak te vinden en het vergt een enorm gemotiveerde eigenaar om bijvoorbeeld een voedseldieet goed vol te houden. De behandeling van allergische aandoeningen is soms niet gericht op genezing, maar op vermindering van de symptomen. We hebben het dan over bestrijding van de jeuk en het voorkomen van complicerende bacteriële infecties.

De diagnostiek en behandeling van huidproblemen kan een zeer langdurig en soms frustrerend traject zijn, waar wij u echter graag in willen begeleiden.

 

De Boog 74
1741 MT Schagen
T:  0224 - 218 997
E: info@dkzuiderkaag.nl

 

Spoedgevallen buiten openingstijden:
Stad & Land Dierenklinieken Alkmaar
Vondelstaete 500
1814 MH Alkmaar
T: 072-5112133

 

 

Algemene Voorwaarden KNMvD

AVG Verklaring

Privacyverklaring