Laboratorium / Bloedonderzoek

 

 

Inleiding
Om goede diergeneeskunde te kunnen beoefenen moet je naast de anamnese en het uitgebreide klinische onderzoek van de patiënt de beschikking hebben over nadere diagnostische middelen. Hierbij denken we aan röntgenfoto’s en echografisch onderzoek, maar ook aan: bloedonderzoek, urine onderzoek, uitstrijkjes, kweekjes, ontlastingsonderzoek, afkrabsels of haarplukjes, schimmelmonsters en biopten. Veel van deze onderzoeken gebeuren in-clinic, dus direct bij Dierenkliniek Zuiderkaag. U kunt er vaak op wachten omdat de meeste onderzoeken niet langer dan 15 minuten duren. Hebben we wat meer tijd nodig, dan wordt u dezelfde dag nog teruggebeld over de uitslagen.

Het grote voordeel van een uitgebreid laboratorium binnen de muren van de kliniek is dat je onmiddellijk de uitslagen van de laboratorium onderzoeken mee kunt nemen in je behandelplan van de patiënt. Vooral bij spoedpatiënten is dat ontzettend belangrijk, en vaak ook levensreddend!

Urine
We zullen u regelmatig vragen om een urine monster van uw dier mee te brengen. Bij honden is dat meestal geen probleem, even naar buiten, pollepel of een ander bakje mee en zodra uw dier gaat plassen vangt u wat urine op. Liefst onderzoeken we verse ochtendurine. Als u niet in staat bent het direct te brengen, bewaar het dan even afgesloten in de koelkast. Bij katten is het zaak uw dier (zonder soortgenoten) in een ruimte onder te brengen met een van te voren goed schoongemaakte kattenbak, waarin speciale niet-absorberende korrels (katkor) liggen (die zijn bij ons in de kliniek te verkrijgen). Wanneer uw dier geplast heeft, blijft het plasje in de bak staan en kunt u het met het bijgeleverde pipetje opzuigen en in een eveneens bijgeleverd buisje langs brengen. Van deze urine bepalen we de concentratie en de zuurgraad met speciale apparatuur. Verder controleren we enkele belangrijke componenten middels een dipstick methode, zoals ketonen, eiwit, suiker, bilirubine en bloed. Na centrifugeren maken we een uitstrijkje van de urine (van het sediment, hetgeen na afdraaien onderin het buisje zit), hetgeen we onder de microscoop bekijken. Er wordt dan onder andere specifiek naar afwijkende cellen (eventueel tumorcellen), naar prostaatcellen, kristallen en bacteriële problemen gekeken. Mocht het nodig geacht worden, dan kunnen een goed gevulde blaas onder echobegeleiding aanprikken, waarmee we steriele urine verzamelen. Uw dier hoeft hiervoor meestal niet onder narcose. We maken van deze techniek gebruik wanneer we een nader kijkje in de blaas willen nemen middels de echo en wanneer we een bacterieel probleem vermoeden. Deze steriel verkregen urine wordt naar een specialistisch laboratorium in Utrecht gestuurd (VMDC) voor kweek en antibiogram (voor welk antibioticum is de gekweekte bacterie gevoelig).

Ontlasting
Is urineonderzoek dagelijkse praktijk, minder vaak is het nodig om ontlasting aan een gedegen onderzoek te onderwerpen. Het kan echter soms zeer belangrijk zijn om ontlasting van een individueel dier of een groep dieren aan een nader onderzoek te onderwerpen. Soms hebben we aan ontlasting van één dag genoeg, soms moet er van meerdere dagen ontlasting verzameld worden. Regelmatig verrichten we zelf laboratorium werkzaamheden met ontlasting en dan met name de flottatie techniek. Deze techniek maakt gebruik van een geconcentreerde zoutoplossing om in de ontlasting parasieteneitjes aan te tonen: deze drijven naar boven in het zout-ontlastingsmengsel. Op deze wijze kun je de eitjes makkelijk zichtbaar maken onder een microscoop. Ook is het mogelijk om bepaalde snaptesten (sneltest in de kliniek) te doen op ontlastingsmonsters, bijvoorbeeld om Giardia aan te tonen, of Parvo.
Als het nodig is, kunnen we ontlasting ook opsturen naar een gespecialiseerd laboratorium in Utrecht. Zij kunnen zeer uitgebreid ontlasting aan allerlei onderzoeken onderwerpen: worm(-eieren), bacteriën, schimmels, gisten, protozoa en vertering. Ook kunnen ze eventuele virussen isoleren (onderzoek naar FIP bijvoorbeeld).

Bloed
Bloedonderzoek is verreweg het meest gebruikte diagnostische middel in onze kliniek. Screenend, controlerend, oriënterend en pre-anesthetisch (voorafgaand aan een narcose). Bloedonderzoek geeft je snel belangrijke aanvullende informatie. Veel waarden kunnen we op onze eigen machines testen. Wij hebben een uitgebreid bloedonderzoek laboratorium, waarin we vrijwel alles binnen 10 minuten kunnen bepalen. Al naar gelang de uitslagen en de vermoedens dienen er soms bijkomende waarden aangevraagd te worden bij een speciaal laboratorium. Bij bloedonderzoek denkt men over het algemeen aan waarden van de nieren, de lever, suiker, rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes en ga zo maar door, de basiswaarden dus. Uit bloed kan echter veel gehaald worden: virussen, titers, gehaltes aan bepaalde antistoffen of hormonen. Verder: DNA onderzoek om eventuele erfelijke afwijkingen op te sporen, bloedgroepbepalingen, bloedkweken, allergie-onderzoek, enzovoorts. Er zijn ontelbare mogelijkheden.

Wij zullen in ons uitgebreide bloedonderzoek laboratorium uiteraard zoveel mogelijk testen zelf uitvoeren om uw dier zo snel mogelijk de juiste therapie te kunnen geven op geleide van bloedonderzoek. Zijn er testen buitenshuis nodig, dan wordt dit uiteraard met u besproken.

Haar/huid
Wij nemen regelmatig diepe huid afkrabsels af. Deze huidafkrabsels en/of haarplukjes (korsten) worden microscopisch bekeken op de aanwezigheid van parasieten (bijvoorbeeld de demodex mijt), eitjes, schimmelsporen, abnormaal uitziende haren, haarkraagjes, enzovoorts. Soms nemen we tapestrip monsters of stofzuig monsters. Ook deze worden grondig bekeken onder de microscoop. Om schimmels te kweken nemen we een tandenborstel, oftewel McKenzie, monster, hiermee borstelen we over de verdachte zones of gewoon tegen de haargroeirichting in de gehele vacht. Deze monsters sturen we naar Utrecht voor schimmelkweek. Als er een huidprobleem is en alle hierboven genoemde onderzoeken leveren niets op, dan is de volgende stap vaak het nemen van een biopt, dan nemen we meestal onder (lokale of algehele) verdoving een stukje aangetaste huid weg en sturen dat in zijn geheel naar de patholoog. (zie biopt).

Swabs/uitstrijkjes
Van alle soorten uitvloeiing kunnen preparaatjes gemaakt worden van slechts één cellaag dik. Deze laten we dan drogen aan de lucht waarna we ze kunnen kleuren volgens een bepaald protocol. We kunnen deze zelf bekijken, op zoek naar abnormale (soms tumor) cellen, parasieten, bacteriën, gisten, enzovoorts, of deze insturen voor cytologisch onderzoek. Als dat nodig blijkt kunnen we ook natte of droge swabs nemen van holtes of natte oppervlaktes, bijvoorbeeld: oren, ogen, neus, vagina, wonden, keel, enzovoorts. Ook hiervan kunnen we een kweek aanvragen.

Biopten
Wanneer uw dier ergens een bult heeft ontwikkeld, dient een biopt genomen te worden om erachter te komen wat er precies aan de hand is. Een biopt kan een: dunne naald aspiratie biopt (DNAB) of een histologisch (vaak chirurgisch verkregen) biopt zijn.

Een DNAB is een soort omgekeerde injectie, waarbij enkele cellen uit de tumor worden gezogen en op een glaasje uitgesmeerd. Dit kan dan door een gespecialiseerde dierenarts worden bekeken (een cytoloog), soms kiezen we ervoor om het zelf te kleuren en te bekijken. Een DNAB is ook een perfecte techniek om een vetbult op te sporen en op die wijze de ongerustheid bij een eigenaar weg te nemen wanneer er een bultje gevoeld is. Een DNAB is absoluut niet belastend voor uw dier en uw dier hoeft hiervoor niet onder narcose. Wij biopteren op deze manier ook gezwellen in de buik- of borstholte, vaak onder echobegeleiding (ook dan hoeven de dieren veelal niet onder narcose). Tijdens het nemen van een DNAB is er geen kans dat de tumor uitzaait. Soms blijkt een cytologisch onderzoek (onderzoek van een DNAB) alleen niet voldoende informatie op te leveren om tot een goed behandelplan te komen. Wij moeten dan overgaan tot het nemen van een groter biopt. Hierbij wordt een stuk weefsel verwijderd uit de tumor en dat wordt opgestuurd naar een deskundige, een patholoog. Het nemen van een groter histologisch biopt gebeurt uiteraard vrijwel altijd onder narcose. De patholoog kan aan de hand van plakjes weefsel uit het biopt vaak tot een exacte diagnose komen. Dit kan essentieel zijn, omdat sommige tumoren zeer ruim omsneden moeten worden tijdens chirurgie, aangezien je anders zeker weet dat je restanten van de tumor laat zitten.

Omdat wij werken met een vast laboratorium met een dagelijkse koeriersdienst komen de uitslagen snel binnen en kunnen wij u vaak al binnen enkele dagen op de hoogte brengen van de exacte uitslag en een gericht behandelplan opstellen. Vaak is het wachten al spannend genoeg, dus we zijn blij dat wij u in samenwerking met een top pathologisch instituut deze service kunnen bieden. Het twee weken wachten tijdperk ligt gelukkig achter ons.

Sectie
Wanneer alle inzet van uzelf en van ons niet het gewenste resultaat heeft gehad en uw diertje niet meer te redden bleek, is het voor sommige eigenaren belangrijk dat er sectie wordt verricht, zodat de exacte doodsoorzaak achterhaald kan worden. Soms besluiten mensen dit te doen wanneer er een vergiftiging vermoed wordt, soms is het belangrijk wanneer het één diertje uit een grote groep is en de veiligheid van de andere dieren in het geding zou kunnen komen. Er zijn vele redenen te bedenken waarom mensen sectie van hun diertje willen. Wij kunnen ervoor zorgen dat uw diertje opgehaald wordt en naar het pathologisch instituut vervoerd wordt. In vele gevallen doen wij ook zelf sectie op verzoek van de eigenaar. Een naar onderwerp om mee af te sluiten, maar wel belangrijk dat u weet dat de mogelijkheid bestaat.

De Boog 74
1741 MT Schagen
T:  0224 - 218 997
E: info@dkzuiderkaag.nl

 

Spoedgevallen buiten openingstijden:
Stad & Land Dierenklinieken Alkmaar
Vondelstaete 500
1814 MH Alkmaar
T: 072-5112133

 

 

Algemene Voorwaarden KNMvD

AVG Verklaring

Privacyverklaring